Trần Văn Kham | An Experience makes Experiences Trần Văn Kham

[pic] Rừng dừa, Hội An

[pic] Rừng dừa, Hội An

Thực hành công tác xã hội lâm sàng tích hợp: Một luận điểm đương đại

Đây là cuốn sách vừa được xuất bản nằm trong Hệ thống các ấn phẩm về Công tác xã hội trị liệu của Springer thực hiện trong 5 năm gần đây-như là những nỗ lực nhằm đưa công tác xã hội vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Trong quá trình phát...

TNCD568 Tình ca Đức Huy-Trái Tim Ngục Tù

TNCD568 Tình ca Đức Huy-Trái Tim Ngục Tù

01 Và Con Tim Đã Vui Trở Lại (Đức Huy) [Ngọc Anh, Nguyễn Hồng Nhung, Lam Anh, Bằng Kiều, Thiên Tôn & Đình Bảo] 02 Người Tình Trăm Năm (Đức Huy) [Hoàng Mỹ An] 03 Trái Tim Ngục Tù (Đức Huy) [Đan Nguyên] 04 Thêm Một Lần Nữa (Đức Huy) [Minh Tuyết] 05 Giống Như Tôi (Đức Huy) [Mai Tiến Dũng] 06 Yêu Lần Đầu (Đức Huy) [Tóc Tiên] 07 Tiếng Đàn Guitar (Đứ...

[TED] A small country with big ideas to get rid of fossil fuels

[TED] A small country with big ideas to get rid of fossil fuels

How do we build a society without fossil fuels? Using her native Costa Rica as an example of positive action on environmental protection and renewables, climate advocate Monica Araya outlines a bold v...

Tags: