Hội ngộ cùng Cơ K34

Những người bạn, có người sau gần 20 năm mới gặp mặt. [telaalbums album=”2016 10 25 Cơ 34 hội ngộ”]