Lý thuyết công tác xã hội: Can thiệp khủng hoảng và lấy nhiệm vụ làm trọng tâm

Lý thuyết công tác xã hội: Can thiệp khủng hoảng và lấy nhiệm vụ làm trọng tâm
User Rating: 1.5 (4 votes)
Nội dung này chỉ dành cho sinh viên học của môn học Lý thuyết Công tác xã hội. Xin đăng nhập để đọc toàn văn nội dung này. Nếu có khó khăn khi đăng nhập, xin liên lạc với Trần Văn Kham. Trân trọng.
I am Kham Tran, has been working in Hanoi University of Social Sciences and Humanities, and currently working as postdoctoral fellow at Seoul National University-Asia Center.

3 Comments

 1. phuc  /  September 9, 2014, 12:03 pm Reply

  cho em
  xin bai giang ly thuyet can thiep khung hoang

 2. phuc  /  September 9, 2014, 12:04 pm Reply

  cho em xin

 3. Nhưn  /  April 9, 2015, 3:50 am Reply

  cho em xin bài giảng về lý thuyết can thiệp khủng hoảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *